Aastatel 2014-2017 osales Lihula Gümnaasium Healthy European Youth projektis. Projektis osalesid 9 erinevat Euroopa riiki: Slovakkia, Poola, Hispaania, Soome, Türgi, Rumeenia, Itaalia, Kreeka ja Eesti.

Projekti eesmärk oli aktiivse elustiili ja tervisliku toitumise propageerimine ja teadvuse tõstmine noorte seas. Projekti olid kaasatud 4.-8. klassi noored, kes said osaleda ka välislähetustel Soomes, Kreekas ja Slovakkias.

Projekti jooksul tekkis kaks Intelektuaalset väljundit:

Food and Diet

Living by Sport